Капеліст Максим Миколайович
АСОЦІЙОВАНИЙ ПАРТНЕР

КОНТАКТИ

Тел./Факс +38 (048) 738 08 93
e-mail: m.kapelist@jurline.ua

ПРАКТИКИ

ІНДУСТРІЇ

МОВИ

Російська, українська, англійська, німецька

_

Приєднався до колективу фірми в 2007 році. Основні напрямки професійної діяльності Максима це: комплексний супровід діяльності підприємств морегосподарського комплексу, питання корпоративного права, консультування з питань податкового, митного права, законодавства про приватизацію та антимонопольного законодавства. У практиці вирішення судових спорів Максим спеціалізується на адміністративних і господарських спорах, а також на морському арбітражі. Автор ряду статей у наукових і періодичних виданнях, співавтор науково-практичного коментарю до Закону України «Про захист прав споживачів».

ОСВІТА

Економіко-правовий факультет Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, спеціальність «Правознавство» (2009)
Аспірантура на кафедрі адміністративного та господарського права Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (2012)

ЧЛЕНСТВО У ПРОФЕСІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Національна асоціація адвокатів України (2012)

Рада адвокатів Одеської області (2012)

Одеська обласна колегія адвокатів (2011)

ПУБЛІКАЦІЇ

1. Капеліст М.М. Віднесення договорів оренди до категорії значних правочинів у Російській Федерації та в Україні: законодавчий і судовий досвід // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 2 (194). – С. 31-34.

2. Капеліст М.М., Смітюх А.В. Право акціонерів вимагати обов’язкового викупу акцій у зв’язку із вчиненням акціонерним товариством значних правочинів // Правова держава. – 2011. – № 13, Одеса: Астропринт, 2011. – С. 35-41.

3. Капеліст М.М. Угоди про надання агентських послуг та договори морського агентування // Юридична газета. –  № 40 (256). – 5 жовтня 2010 р. – С. 1, 22.