МЕДІА ТА РЕКЛАМА

Юристи Юрлайн мають великий досвід роботи з клієнтами в сфері медіа та реклами.

Ми готові запропонувати вам повний спектр відповідних послуг, який включає в себе:
– питання реєстрації ЗМІ, отримання ліцензій (теле-, радіо-мовлення, провайдера програмної послуги);
– розробку установчих та внутрішніх документів телерадіоорганізацій;
– супровід угод та процедур M&A під час придбання ЗМІ, в тому числі проведення юридичного аудиту (due diligence) документації у разі купівлі/продажу медіа-компаній;
– супровід поточної діяльності ЗМІ в ході висвітлення виборчого процесу;
– розробка та аналіз всіх видів договорів, з якими стикається ЗМІ в своїй діяльності, в тому числі в сфері авторського права та суміжних прав;
– представлення інтересів ЗМІ в судах всіх інстанцій у справах про захист честі, гідності та ділової репутації;
– супровід діяльності ЗМІ щодо створення, придбання та використання об’єктів авторського права та суміжних прав;
– правове забезпечення рекламних, спонсорських кампаній, PR-діяльності.

ФАХIВЦI