Мінченко Дар’я Анатоліївна
ЮРИСТ

КОНТАКТИ

Тел./Факс +38 (048) 738 08 93
e-mail: d.minchenko@jurline.ua

ПРАКТИКИ

МОВИ

Українська, російська, англійська

_

Приєдналася до колективу фірми в 2014 році.

 
Основними напрямками професійної діяльності Дар’ї Мінченко є: міжнародний комерційний арбітраж, міжнародне приватне право, підготовка юридичних висновків за законодавством України та інших країн, консультування нерезидентів з питань здійснення підприємницької діяльності в Україні. Спеціалізується на веденні міжнародних комерційних спорів відповідно до регламентів міжнародних арбітражних організацій (LMAA, LCIA, GAFTA). Має досвід супроводу судових спорів в іноземних юрисдикціях.

 

Дар’я навчалася в провідних університетах Великобританії, має кваліфікацію в англійському праві. У 2016 році пройшла стажування в найбільшій міжнародній юридичній фірмі в м Лондон.

 

Автор низки статей в наукових виданнях і публікацій в практичних виданнях, Дар’я працює над дисертаційним дослідженням на тему «Визнання та виконання іноземних судових рішень в Україні та Великобританії». Регулярно бере участь в конференціях і форумах, присвячених питанням міжнародного права і вирішення спорів.

ОСВIТА

Nottingham Trent University (Великобританія), Graduate Diploma in Law (GDL), (2016)
Queen Mary University of London, (Великобританія), LLM in International Business Law (2014)
National University “Odesa Law Academy” (Україна), Спеціальність – «Правознавство» (2014)

ЧЛЕНСТВО У ПРОФЕСІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Асоціація правників України (2015)
European Law Students’ Association (2013)

ПУБЛІКАЦІЇ

1. Мінченко Д.А. Процесуальний статус учасників судового процесу у справах про визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – №5. – с. 33-77.
2. Мінченко Д.А. Морський арбітраж «по-лондонськи» // Юридична газета. – №44(542) – 01 листопада 2016 р. – с. 24-25.
3. Мінченко Д.А. Передумови виникнення та умови реалізації права на визнання та виконання рішень іноземних судів та арбітражів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. Випуск 5. – С. 76-81.
4. Минченко Д.А. Особенности признания и исполнения решений иностранных судов в Англии согласно нормам общего права // Visegrad Journal on Human Rights. – 2016. – Issue 5. – С. 102-108.
5. Мінченко Д.А. Реформування процедури визнання і виконання іноземних судових рішень в Європейському Союзі // Právna Veda a Prax: Výzvy Moderných Európskych Integračných Procesov: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie (27-28.11.2015, Bratislava). – 2015. – с. 235-237.
6. Minchenko D.A. Legal Regulation of the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments within the European Union // П’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвячені пам’яті Є.В. Васьковського. Матеріали конференції (Одеса, 22 травня 2015 р.). – Одеса: Астропринт, 2015. – с. 34-36.
7. Різун Н., Мінченко Д. Підводні камені строкового трудового договору // Юридична газета. – №42-43 (436-437). – 09 грудня 2014 р. – с. 13, 20-22.
8. Мінченко Д.А. Порядок визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні // Вісник Одеського національного університету. Серія “Правознавство”. – 2014. – Том 19. Випуск 3. – С. 56-62.
9. Minchenko D. Several Problem Aspects of Consumer Rights Protection in Electronic Transactions // Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини: матеріали 3-ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19-20.09.2014 р.). – 2014. – с. 271-275.
10. Minchenko D. et al Trademarks in the UK. qLegal Toolkits. – Legal Advice Centre. – 19.03.2014.
11. Minchenko D. et al UK Company Structure. qLegal Toolkits. – Legal Advice Centre. – 29.01.2014.
12. Minchenko D. Право на освіту в Україні: внутрішньодержавний та міжнародно-правовий аспект // Німецько-український правовий семінар «Європейська конвенція з захисту прав людини як гарант демократії. – Університет Регенсбургу (Німеччина, 2-3.12.2009 р.)