Зубар Володимир Михайлович
КЕРУЮЧИЙ ПАРТНЕР

КОНТАКТИ

Тел./Факс +38 (048) 738 08 93
e-mail: v.zubar@jurline.ua

ПРАКТИКИ

ІНДУСТРІЇ

МОВИ

Українська, російська, англійська, французька

_

Володимир Зубар працює у фірмі з дня її заснування, є керуючим партнером з 2004 р. Юридичною практикою займається з 1993 р., кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія».

Володимир Зубар спеціалізується у сфері цивільного та сімейного права, корпоративного права, юридичного супроводу комерційних угод та угод по злиттю і поглинанню. Має досвід роботи з надання юридичних консультацій, складання проектів договорів (контрактів), складання юридичних висновків, представленню інтересів клієнтів у суді.

Пан Зубар представляв інтереси українських та іноземних клієнтів щодо захисту прав інтелектуальної власності в Україні, Російській Федерації, Латвії, Австрії, США та ін.

 

У 2016 році за результатами міжнародного рейтингу Legal 500 Зубар Володимир Михайлович був рекомендований в галузях «Корпоративне право» і «Вирішення спорів» в Україні.

У 2018 році за результатами рейтингу The Legal 500 ЕМЕА 2018 Володимир Зубар рекомендований в галузі «Вирішення спорів» в Україні.

 

Legal5002016 Top_tier_firms

У рейтингу Юридичної газети “Вибір клієнта. ТОП 100 найкращих юристів України” Володимир Михайлович був визнаний одним з кращих юристів України в практиці Транспортного права.

ОСВІТА

Юридичний інститут Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова (1997)
Історичний факультет Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова (1998)
Присвоєно науковий ступінь кандидата юридичних наук, спеціальність «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» (2002)

Інститут інтелектуальної власності і права (2005)

ЧЛЕНСТВО У ПРОФЕСІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Одеська обласна колегія адвокатів (1998)
Асоціація юристів України (2004)
Рада відділення Асоціації юристів України в Одеській області (2005)
Асоціація цивілістів України (2011)
Національна асоціація адвокатів України (2012)
Рада адвокатів Одеської області (2012)
International Bar Association (2013)

ПУБЛІКАЦІЇ

Зубар В.М. є співавтором науково – консультативних висновків для Конституційного суду України, Верховного суду України, Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України . Він є автором значної кількості статей, підручників, монографічних робіт, коментарів до законодавства, серед яких:
1. Гражданское и семейное право. Учебно-практический справочник (коллектив авторов) // ООО “Одиссей”,1999
2. Гражданский кодекс Украины (научно-практический комментарий) (коллектив авторов) // Одиссей, 1999
3. Гражданское право: Элементарный курс. Общая часть.(коллектив авторов) // ЛАТСТАР,1999
4. Гражданский кодекс Украины (2003г.): Комментарий // «Одиссей», 2003
5. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. У 2 ч. За заг. редакцією Я.М.Шевченко. // Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004
6. Кодекс административного судопроизводства. Комментарий (коллектив авторов) // «Одиссей», 2005
7. Семейный кодекс Украины: Комментарий (коллектив авторов) // «Одиссей», 2006
8. Хозяйственно-процессуальный кодекс Украины: Комментарий (коллектив авторов) // «Одиссей», 2006
9. Про перспективи використання категорії «Юридичні особи публічного права у цивільному законодавстві України» // НУДПС України, 2009
10. Щодо необхідності розроблення концепції розвитку законодавства України про юридичні особи // Інс. прив. права і підприємництва АПрН України; Юр. інс. Прикарп. нац. універ. ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009 р.
11. Формування концепції юридичних осіб публічного права як учасників цивільних правовідносин: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми правової системи України» (Київ, 28 жовтня 2010 р.) // Київських ун-т права НАН України; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та інш. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2010
12. Зобовязальне право. Підручник / За ред.. Є.О.Харитонова, Н.Ю.Голубєвої // Істина, 2011. – 848с.
13. Цивільне право України (традиції та новації): монографія / авт. кол.// Фенікс, 2010. – 700 с.
14. Науково-практичний коментар закону України «Про захист прав споживачів»: наукове видання: станом на 05.09.2011 р. /Антуха Г.Г., Афанасьєв Д.І., Зубар В.М. та ін. // «Видавничий дім «Професіонал», 2011. – 388 с.
15. Гражданский кодекс Восточной Галиции 1797г. /Пер. с лат. А.Гужвы; Под ред. О.Кутателадзе, В.Зубаря // Статут; Одесса, 2013