UA

UA


ТЕХНОЛОГІЇ, МЕДІА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Illustration

Високі технології та прогрес інформаційного суспільства кардинально змінюють якість і зміст багатьох напрямків бізнесу і сфер особистого життя. У свою чергу, юристи Юрлайн готові бути міцним юридичним фундаментом в діяльності медіаресурсів, в розробці та використанні IT-рішень. Розуміння продуктів індустрії разом з багаторічним досвідом роботи в сфері договірного права, прав інтелектуальної власності, трудового та кримінального права дозволяють надавати повний спектр юридичних послуг учасникам ринку.
Основні напрямки практики в галузі медіа та телекомунікацій:

■ питання реєстрації ЗМІ, отримання ліцензій (теле- і радіомовлення, провайдера програмної послуги);■ розробка установчих та внутрішніх документів телерадіоорганізацій;■ супровід угод і процедур M&A при придбанні ЗМІ, в тому числі проведення юридичного аудиту (due diligence) документації під час купівлі-продажу медіакомпаній;■ супровід поточної діяльності ЗМІ в ході висвітлення виборчого процесу;■ розробка та аналіз всіх видів договорів, з якими стикається ЗМІ в своїй діяльності, в тому числі в сфері авторського права і суміжних прав;■ представництво інтересів ЗМІ в судах всіх інстанцій у справах про захист честі, гідності та ділової репутації;■ супровід діяльності ЗМІ щодо створення, придбання та використання об'єктів авторського права і суміжних прав;■ правове забезпечення рекламних, спонсорських кампаній, PR-діяльності;■ захист в ході проведення обшуків.
Основні напрямки практики в області технологій: ■ перевірка дотримання регуляторних вимог при створенні програмного забезпечення, хмарних рішень або мобільних додатків, веденні електронної комерції, у діяльності аутсорсингових і продуктових компаній;■ представництво інтересів клієнтів в суді;■ оподаткування в сфері IT;■ підготовка всіх типів договорів, в тому числі з розробки, комерціалізації, використання і ліцензування програмного забезпечення, з аутсорсингу;■ удосконалення трудових відносин з персоналом;■ захист персональних даних, GDPR;■ захист авторських прав, представництво в справах про захист честі, гідності та ділової репутації в Інтернеті;■ оперативна захист від протиправних дій з боку правоохоронних органів, в тому числі при проведенні обшуків, вилучення технічного обладнання, серверів.
На рахунку у Юрлайн також багато успішних судових справ щодо захисту честі, гідності та ділової репутації, пов'язаних з публікаціями недостовірної інформації та відеосюжетів в медіа-ресурсах.


ФАХІВЦІ