UA

UA


КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО ТА M&A

Illustration

Юрлайн пропонуює своїм клієнтам широкий спектр послуг, маючи значний досвід у супроводі складних операцій з корпоративними правами, консультуванні щодо корпоративного структурування (в тому числі міжнародного), а також з проблемних питань приватизації українських підприємств та інших форм державно-приватного партнерства. Наші юристи надають ефективний і своєчасний юридичний аудит для безпечного ведення операційної діяльності клієнтів.
Комплексно підходячи до будь-якого питання, ми аналізуємо кожне корпоративне рішення з позиції ризиків і переваг оподаткування, антимонопольного та валютного законодавства, трудових відносин, отримання дозвільної документації та ін.

Основними напрямками консультування і надання послуг Юрлайн є:■ due diligence компанії, в тому числі юридичний аудит корпоративної структури та існуючих ризиків в діяльності підприємства; ■ консультування щодо вибору іноземних юрисдикцій для ведення бізнесу; ■ аналіз питань діяльності КІК (контрольованих іноземних компаній) і міжнародне структурування бізнесу з урахуванням податкових наслідків для компаній, акціонерів і бенефіціарів;■ питання притягнення до відповідальності менеджменту компанії;■ правочини з придбання та продажу бізнесу;■ створення компаній, представництв в Україні та дочірніх підприємств;■ підготовка статутів, корпоративних договорів, протоколів і пакету внутрішніх документів;■ корпоративне управління групою компаній;■ загальні збори акціонерів компанії, послуги корпоративного секретаря;■ взаємодія з акціонерами та НКЦПФР;■ приватизація, участь в конкурсах, підготовка тендерної документації;■ взаємодія з банками та розкриття інформації;■ антикорупційний комплаєнс;■ взаємодія з державними органами;■ здійснення представництва у судах під час корпоративних спорів.
Юрлайн має провідних фахівців, які здійснюють правову підтримку клієнтів під час звичайної корпоративної діяльності та в рамках «стресових» внутрішніх бізнес-конфліктів - вирішенні корпоративних спорів.
У 2016, 2019 роках практика корпоративного права була рекомендована міжнародним рейтингом юридичних фірм Legal 500 EMEA.
Команда відзначена в розділі «Corporate and M&A» в Ukrainian Law Firm 2020 - A Handbook for Foreign Clients

ФАХІВЦІ