UA

UA

Для чого бізнесу потрібен юридичний аудит?

Для чого бізнесу потрібен юридичний аудит?

На сьогодні в Україні існує проблема чіткого визначення поняття юридичного аудиту, а також процедури, механізмів і стандартів, що регламентують порядок його проведення. Відсутній і нормативно-правовий акт, який би регламентував ці питання. Таким чином, об’єкти дослідження, ступінь деталізації та провідні критерії проведення юридичного аудиту залишаються лише на власний розсуд виконавця цих послуг.

Отже, для чого ж бізнесу потрібен юридичний аудит?

Це питання розглянула Світлана Панова, адвокат АО “Юрлайн” для видання ЮРИСТ&ЗАКОН.