UA

UA

Legal High School. Актуальні питання господарського процесу

Legal High School. Актуальні питання господарського процесу

Про володіння як оновлений інститут речових прав суб’єктів підприємницьких відносин на прикладі практичних кейсів слухачам Legal High School розповів Володимир Зубар, керуючий партнер ЮФ «Юрлайн». Він нагадав, що наразі відбувається робота по рекодифікації Цивільного кодексу України відтак і глава, присвячена інституту речових прав буде переглянута.

Важливим інститутом речових прав на думку лектора є інститут володіння, який   у чинному ЦК України описаний не досить вдало, відтак як самостійний інститут в нашій правові системі він майже не використовувався.

Розглядаючи питання чим є володіння – фактом чи правом Володимир Зубар зробив екскурс в історію розуміння цього правового інституту. Говорячи про захист прав володіння у радянському праві він підкреслив, що як самостійний вид воно не розглядалося, проте мало ряд видів захисту: загальний кримінально-правовий захист (речові докази повертаються володільцю), необхідна оборона; адміністративно-правовий захист; право на самозахист; відшкодування шкоди.

Наразі базовими способами захисту прав володіння є: петіторний – захист за наявності правової підстави (титулу) володіння річчю (наприклад, віндикаційний позов) та посесорний – захист фактичного володіння (володіння без титулу). Крім того лектор наголосив слухачам Legal High School, що відповідно до Постанови КЦС ВС від 1 серпня 2018 по справі №201/12550/16-ц безтитульним володінням вважається фактичне володіння, яке не спирається на будь-яку правову підставу володіння чужим майном.

За словами Володимира Зубаря, для того, щоб володілець став власником, Постановою КГС ВС від 2 серпня 2019 у справі № 915/945/18 Верховний Суд виділив наступні підстави: добросовісність заволодіння чужим майном; відкритість володіння; безперервність володіння та володіння майном протягом встановленого строку (10 або 5 років). При цьому, посилаючись на узагальнення судової практики Верховним Судом, лектор наголосив, що позов про визнання права власності за давністю володіння не може заявляти особа, яка знає власника цього майна. Хоча ця теза є суперечливою і вступає в протиріччя з ч.3 ст. 344 ЦК України.

Володимир Зубар наголосив   слухачам Legal High School, що необхідно розрізняти різні види володіння.  В залежності від того чи іншого виду володіння можна говорити про особливості його захисту.  Виходячи з міжнародної практики і кодексів інших країн виділяють наступні види володіння:

– первісне (володіння майном як своїм). Наприклад, власник,  давнісний володілець.

– похідне (володіння майном як чужим). Володілець визнає, що у майна є інший володілець вищого рівня, який передам йому володіння;

– пряме володіння (якщо фактичне володіння здійснюється володільцем особисто або через уповноважену особу). Наприклад, орендар.

– опосередковане володіння (якщо фактичне володіння здійснюється через володільця обмежених прав). Наприклад, власник майна.

– службове володіння (володілець не має власного інтересу щодо майна). Наприклад, зберігач за договором зберігання.

Відповідно за зміненим ЦК України   володіння має захищатися у позовному провадженні  такими новими речовими позовами як   позов про повернення володіння та позов про припинення порушення володіння.