UA

UA

Позбавлення статусу платника єдиного податку четвертої групи, або як податкова неправильно тлумачить зміст ПК України: аналіз практики ВС/КАС

Позбавлення статусу платника єдиного податку четвертої групи, або як податкова неправильно тлумачить зміст ПК України: аналіз практики ВС/КАС

Питання щодо спрощеної системи оподаткування є одним із найважливіших для держави й суб’єктів малого підприємництва та, зокрема, сільгоспвиробників, оскільки в зовнішньоекономічному просторі необхідно забезпечити стабільний економічний розвиток малого підприємництва як одного з основних елементів у ринковій системі.

Юрист АО “Юрлайн” Опанасенко Анатолій для видання “ЮРИСТ&ЗАКОН” проаналізував судову практику ВС/КАС у адміністративних спорах сільгосвиробників з податковою з приводу незаконного їх позбавлення статусу платника Єдиного податку 4 групи.

Матеріал доступний за посиланням (тільки для авторизованих користувачів):

https://uz.ligazakon.net/?_ga=2.33155582.1149250826.1579506859-1618365711.1558511830#/articles/EA013390