UA

UA

Вийшов друком науково-практичний коментар ЦКУ за співавторством Володимира Зубаря

Вийшов друком науково-практичний коментар ЦКУ за співавторством Володимира Зубаря

Раді повідомити про вихід з друку довгоочікуваного оновленого Науково-практичного коментаря Цивільного кодексу України за загальною редакцією д.ю.н., професора Харитонова Є.О. та к.ю.н., доцента Калітенко О.М. 

Авторський колектив посібника склали провідні та визнані науковці вітчизняної юриспруденції. До їх числа, зокрема, увійшов Володимир Михайлович Зубар, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія», адвокат та керуючий партнер ЮФ «Юрлайн». 

Робота Володимира Зубаря над коментарем була присвячена аналітиці законодавчих положень щодо регулювання юридичних осіб, а також особливостям різних форм підприємницьких товариств в Україні (ст.ст. 80-166 ЦКУ).

Нова версія науково-практичного коментаря ЦКУ розроблена авторами відповідно до останніх змін чинного законодавства (станом на 01.01.2023), а також з урахуванням останніх тенденцій розвитку суспільних відносин у світі й, зокрема, в Україні (Covid-19, воєнний стан тощо).

Цей варіант видання створено авторським колективом із застосуванням QR-кодів, що дозволяє читачам миттєво отримати доступ та перейти до законодавчих, нормативних або судових актів, які мають безпосереднє відношення до коментованої статті або підрозділу Цивільного кодексу України.

Детальніше ознайомитися з коментарем можна за цим посиланням на сайті видавництва «Юркнига». 

Нагадаємо, що Володимир Зубар є співавтором цілого ряду науково – консультативних висновків для Конституційного суду України, Верховного суду України (нині - ВС), Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України. Володимир Михайлович також є автором значної кількості статей, підручників, монографічних робіт, коментарів до законодавства тощо.