UA

UA

Зміни у порядку здійснення кримінального провадження під час воєнного стану

Зміни у порядку здійснення кримінального провадження під час воєнного стану

14 квітня 2022 було прийнято Закон України № 2201-IX «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного, надзвичайного стану» (проект №7183), який ввів ряд важливих змін, а саме:

1. Врегульовано питання досудового розслідування в умовах воєнного стану, де:

- при відсутності технічної можливості внесення даних до ЄРДР дізнавач, слідчий, прокурор шляхом винесення відповідної постанови приймає рішення про початок досудового розслідування (п. 1. ч. 1 ст. 615 КПК);

- до винесення постанови про початок досудового розслідування, у невідкладних випадках можливим є проведення огляду місця події (п. 1. ч. 1 ст. 615 КПК);

- за відсутності об’єктивної можливості виконання слідчим суддею повноважень, передбачених КПК, а також повноважень щодо обрання запобіжного заходу, такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури (п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК);

- за відсутності можливості складання процесуальних документів про хід і результати проведення С(Р)Д чи інших процесуальних дій фіксація здійснюється доступними технічними засобами з подальшим складанням відповідного протоколу не пізніше 72 годин з моменту завершення таких С(Р)Д чи відповідних процесуальних дій (п. 1. ч. 1 ст. 615 КПК);;

- при об’єктивній неможливості чи наявності потенційної небезпеки для життя чи здоров’я понятих, за умови здійснення безперервного відеозапису можливим є проведення обшуку або огляду житла чи іншого володіння особи, обшуку особи без їх залучення (п. 1. ч. 1 ст. 615 КПК).

 В подальшому, за першої можливості здійснюється внесення до ЄРДР всіх відомостей, що підлягають такому внесенню.

2. Врегульовано питання зміни підслідності органів досудового розслідування при наявності об’єктивних обставин, що унеможливлюють функціонування відповідних органів досудового розслідування чи здійснення ними досудового розслідування в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 36 КПК). Відповідно до цих змін, виключно за дорученням:

а) Генерального прокурора (особи, яка виконує його обов’язки), керівника обласної прокуратури, їх перших заступників та заступників можливим є передоручення здійснення досудового розслідування іншим органам досудового розслідування, у тому числі слідчим підрозділам вищого рівня в межах одного органу;

б) Генерального прокурора (особи, яка виконує його обов’язки), його першого заступника, заступника можливим є доручення розслідування кримінальних правопорушень, що належать до підслідності БЕБ, а також доручення БЕБ розслідування кримінальних правопорушень віднесених до підслідності інших органів;

в) заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або Генерального прокурора (особи, яка виконує його обов’язки) можливим є доручення розслідування кримінального провадження віднесеного до підслідності НАБУ іншому органу досудового розслідування.

Водночас забороняється доручати здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, вчиненого народним депутатом України, іншим органам досудового розслідування, крім НАБУ та центрального апарату ДБР відповідно до їх підслідності.

3. В умовах воєнного стану змінено порядок здійснення судового провадження в кримінальних справах, згідно з яким:

3.1. У випадку неможливості з об'єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя, воно здійснюється найбільш територіально наближеним до нього судом, який може здійснювати правосуддя, або іншим судом, визначеним у порядку, передбаченому законодавством, це стосується випадків:

●       розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність керівника органу прокуратури, прийняті або вчинені на виконання повноважень, визначених ч. 1 ст. 615 КПК (ч. 4 ст. 615 КПК);

●       скерування обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотань про звільнення особи від кримінальної відповідальності (ч. 9 ст. 615 КПК).

Водночас прийняті за результатами досудового розслідування процесуальні документи, розгляд яких належить до підсудності Вищого антикорупційного суду, скеровуються до Вищого антикорупційного суду за його місцезнаходженням в умовах воєнного стану.

3.2. У випадку відсутності технічної можливості доступу до ЄСІТС, розподіл матеріалів кримінального провадження здійснює голова суду, а за його відсутності – заступник голови суду (за їх відсутності найстарший за віком суддя) у порядку черговості та із забезпеченням рівномірного навантаження на суддів (п. 4 ч. 1 ст. 615 КПК);

3.3. Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів (ч. 10 ст. 615 КПК). Це положення позбавляє можливості залучення присяжних до розгляду справи в умовах воєнного стану, але не поширюється на кримінальні провадження, розгляд яких розпочався до моменту введення воєнного стану та набрання чинності ч. 10 ст. 615 КПК, де вже було визначено склад суду за участю присяжних.

3.4. У разі неможливості проведення підготовчого судового засідання та неможливості розгляду судом питання про продовження строку тримання під вартою обраний під час досудового розслідування запобіжний захід у вигляді тримання під вартою вважається продовженим до вирішення відповідного питання, але не більше ніж на 2 місяці (ч. 5-6 ст. 615 КПК).

3.5. В умовах воєнного стану суд має право прийняти рішення про здійснення дистанційного судового провадження проти волі обвинуваченого, який перебуває поза межами  приміщення суду (ч. 2 ст. 336 КПК).

3.6. Призов обвинуваченого для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, є підставою для зупинення судом судового провадження (ч. 1 ст. 335 КПК).

4. Було врегульовано питання строків у кримінальному провадженні, де:

4.1. За відсутності об’єктивної можливості подальшого проведення, закінчення досудового розслідування та звернення до суду, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі вмотивованої постанови прокурора зупиняється. До моменту такого зупинення прокурор зобов’язаний вирішити питання про продовження строку тримання під вартою (п. 3 ч. 1 ст. 615 КПК).

Також за наявності об’єктивних обставин, що унеможливлюють подальше проведення досудового розслідування в умовах воєнного стану, може бути зупинене досудове розслідування після повідомлення особі про підозру (п. 4 ч. 1 ст. 280 КПК).

При цьому досудове розслідування може бути відновлене і у разі якщо підстави для його зупинення перстали існувати (наприклад, припинено чи скасовано воєнний стан), і якщо наявна можливість подальшого проведення досудового розслідування за таких умов (ч. 1 ст. 282 КПК).

4.2. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання під вартою чи постанови керівника органу прокуратури про тримання під вартою, прийнятої в порядку ст. 615 КПК, може бути продовжуватися до 1-го місяця неодноразово в межах строку досудового розслідування (ч. 2 ст. 615 КПК).

4.3. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 615 КПК за умови відсутності об’єктивної можливості виконання процесуальних дій із:

- розгляду клопотань під час досудового розслідування;

- ознайомлення із матеріалами досудового розслідування до його завершення;

- подання та розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора;

- оскарження недотримання розумних строків;

- проголошення судового рішення;

- подання апеляційної чи касаційної скарги;

такі процесуальні дії мають бути проведені невідкладно за наявності можливості, але не пізніше ніж через 15 днів після припинення чи скасування воєнного стану.

4.3. У випадках затримання особи без ухвали слідчого судді, суду, визначених статтею 208 КПК, або при виникненні обґрунтованих обставини, які дають підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності строк затримання такої особи без ухвали слідчого судді в умовах воєнного стану не може перевищувати 216 годин (9 діб) (п. 6 ч. 1  ст. 615 КПК);

4.4. В умовах воєнного стану строк для вручення письмового повідомлення про підозру затриманій особі може бути продовжено до 72 годин. У разі якщо особі не вручено повідомлення про підозру впродовж 72 годин з моменту її затримання, така особа підлягає негайному звільненню (ч. 7 ст. 615 КПК);

4.5. Відповідно до ч. 8 ст. 615 КПК у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених ст. 219 КПК.

4.6. Пропущений в умовах воєнного стану строк у кримінальному провадженні відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК, може бути поновлений, за клопотанням заінтересованої особи не пізніше 60 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану. Водночас строк досудового розслідування, що закінчився, відповідно до положення ч. 4 ст. 117 та ч. 5 ст. 294 КПК поновленню не підлягає.

4.7. Внесено зміни до ч. 5 ст. 219 КПК щодо обчислення строків досудового розслідування. Визначено, що день прийняття постанови про зупинення кримінального провадження або постанови про відновлення кримінального провадження, а також день повідомлення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування включаються у строк досудового розслідування.

А строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею не включається у строки досудового розслідування, якщо цю постанову винесено у період воєнного стану.

5. Змінено процедуру збирання доказів в умовах воєнного стану, відповідно до якої допустимими вважаються показання, отримані під час допиту свідка, потерпілого, підозрюваного (при обов’язковій участі захисника), у тому числі одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, за умови, якщо хід і результати такого допиту фіксувалися за допомогою технічних засобів відеофіксації (ч. 11 ст. 615 КПК). Тобто участь захисника під час допиту свідка, потерпілого не є обов’язковою.

Частиною 4 статті 223 КПК в умовах воєнного стану дозволяється проведення С(Р)Д у нічний час (з 22 години до 6 години).

В умовах воєнного стану законодавець зобов’язує дізнавача, слідчого чи прокурора зберігати матеріали кримінальних проваджень в електронній формі (ч. 14 ст. 615 КПК).

6. Врегульовано інші питання здійснення кримінальних проваджень в умовах воєнного стану:

6.1. У проведенні окремої процесуальної дії можливою є дистанційна участь захисника за допомогою технічних засобів (відео-, аудіозв’язку) (абз. 1 ч. 12 ст. 615 КПК);

6.2. За наявності обставин, що унеможливлюють участь перекладача у кримінальному провадженні дізнавач, слідчий, прокурор має право особисто здійснювати переклад пояснень, показань або документів (абз. 2 ч. 12 ст. 615 КПК);

6.3. Можливим є здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх дізнавачами, слідчими та суддями, у яких відсутня спеціалізація на здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх. Строк досудового розслідування у таких кримінальних провадженнях продовжується керівником органу прокуратури визначеним п. 9 ч. 1 ст. 3 КПК (ч. 13 ст. 615 КПК);

6.4. Керівник органу досудового розслідування має право своєю постановою, погодженою з керівниками відповідних органів досудового розслідування, утворювати міжвідомчі слідчі групи та визначати у їх складі старшого слідчого (ч. 4 ст. 39 КПК);

6.5. Відновлення матеріалів кримінального провадження, що не були направлені до суду підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з ЄРДР або постанови про початок досудового розслідування (ст. 615-1 КПК).

Закон було прийнято Верховною Радою України 14 квітня 2022 року та передано на підпис Президенту України. Редакція закону, підписана ВРУ, міститься за посиланням.

Матеріал підготували: Вікторія Рентюк та Дар'я Мінченко